Μέλη Συνδέσμου 2023-2024

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
1 Νικάνδρου Ανδρέας Πρόεδρος Γ32
2 Ευσταθίου Σκεύη Αντιπρόεδρος Α42, Β52
3 Άσπρου Μαρία Γραμματέας Α41
4 Δημητρίου Μάριος Β. Γραμματέας Γ01
5 Κων/νίδης Κωνσταντίνος Ταμίας Α01
6 Παναγιώτου Δώρα Β. Ταμία Α42
7 Πρέστου Θεμούλα Ελεγκτής Β32
8 Ξενοφώντος Κώστας Ελεγκτής Β31
9 Αλφρέδου Μαρία Μέλος Γ41
10 Παναγιώτου Καλλιόπη Μέλος Β31
11 Συμεού Πόπη Μέλος Β32
12 Σάββα Κούλα Μέλος Β32
13 Βασιλείου Ελευθέριος Μέλος Α21, Γ31
14 Κωνσταντίνου Κυριάκος Μέλος Α31
15 Παλιός Νίκος Μέλος Β01
16 Χριστοδούλου Ανδρέας Μέλος Β32
17 Αναστασιάδης Κώστας Μέλος Α21
18 Αθανασίου Δημήτρης Μέλος Β01
19 Παναγιώτου Άντρη Μέλος Α01
20 Παναγιωτάκη Μαριλένα Μέλος Β41
21 Σιακαλλή Αδάσσα Μέλος Γ51
22 Καραγιάννη Παναγιώτα Μέλος Β41
23 Παπουνίδη Ελίνα Μέλος Α01
24 Μιχαηλίδου Σοφία Μέλος Α22