Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον 2018-2019

Ομάδα μαθητών της Β΄Λυκείου του σχολείου μας λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον». Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν ένα τοπικό θέμα που είναι συχνό και επίκαιρο όπως είναι οι πυρκαγιές και να επικεντρωθούν σε πιθανές λύσεις χρησιμοποιώντας τη γνώση διάφορων φορέων ή ειδικών. Το θέμα τους είναι συνδεδεμένο με ένα από τους 17 στόχους (Στόχος διαγωνισμού αρ. 15 - Life on Land) βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και διερευνά την περιβαλλοντική πτυχή του. Απαραίτητη προϋπόθεση του προγράμματος είναι να γίνει διάχυση/δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας τους στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνία του σχολείου ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Για να δείτε το αντίστοιχο άρθρο στη σελίδα στο facebook του σχολείου κάντε κλίκ Άρθρο στο Facebook

Για να δείτε την μελέτη των μαθητών κάντε κλίκ Μελέτη Μαθητών