Επιτροπές 2023-2024

 

Α/Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Β.Δ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Β.Δ.Α’

1

Διαχείρισης κρίσεων στο Σχολείο

Δημήτρης Πιερή

Γιώργος Γεωργίου

Νίκολα Δημητρίου

Μάριος Χατζηχαραλάμπους

 

 

Γιώργος Γιαλλούρης

 

Ανδρέας Ταύρος

2

 

Εορτασμών και

Καλλιτεχνικών     

Εκδηλώσεων

 

 

Μάριος Στατιώτης

Δέσποινα Γεωργίου

Πέτρος Γιάλλουρος

Σταύρος Χόπλαρος

Πέτρος Γεωργιάδης

Δημήτρης Πιερή

Γιώργος Γεωργίου

Χρίστος Κυβερνήτης

 

 

Μάγδα Χριστοδούλου

 

 

Ανδρέας Ταύρος

3

 

Μαθητικής

Πρόνοιας -

Eρυθρού Σταυρού

 

 

Δήμητρα Σιέλη

Δέσπω Χατζηγεωργίου

Μυροφόρα Μιχαήλ

Μαρίνα Κλάδη

Νίκολα Δημητρίου Έλενα Κυριάκου

 

 

Μάγδα Χριστοδούλου

 

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

4

Εκδρομών

 

 

 

Μαρία Χαραλάμπους Δ.

Ιλιάδα Στυλιανού Μυροφόρα Λοϊζίδου Μαρία Χαραλάμπους Παπ.

Παναγιώτα Γιαννίτσαρου

 

 

Λία Ηρακλέους

 

 

Ανδρέας Ταύρος

5

Σχολικού

Περιβάλλοντος –

Ανακύκλωσης-

Εξωραϊσμού – Καθαριότητας

Ξένια Ξενοφώντος-Γιουκκά

Μαρία Χαραλάμπους

Παπαϊωάννου

Μελπομένη Τρύφωνος

Νικόλαος Καραμπάς

Ξένια Ιωάννου

 

 

Ελπίδα Κυριακού

 

 

Ανδρέας Ταύρος

6

Μνήμης Κατεχομένων

Έλενα Λαμπριανού

Μαρίνα Σιαμπουλλή

Μελπομένη Τρύφωνος

Χρυστάλλα Παπανδρέου

Ιλιάδα Στυλιανού

Ξένια Ξενοφώντος-Γιουκκά

Τζούλια Κωνσταντίνου

 

 

 

 

Μάγδα Χριστοδούλου Ελπίδα Κυριακού

 

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

7

Σχολικού Κυλικείου

Χριστίνα Κωνσταντίνου

Παναγιώτα Γιαννίτσαρου

Πέτρος Γιάλλουρος

Ειρήνη Παππά 

Ελπίδα Κυριακού

Ανδρέας Ταύρος

8

Εκδόσεων και Δημοσιεύσεων

Κωνσταντία Χατζησάββα

Δέσπω Χατζηγεωργίου  

Δέσποινα Γεωργίου  

 

 

Μαρία Παύλου

 

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

9

Βραβείων και τιμητικών διπλωμάτων

Δήμητρα Σιέλη

Μαρίνα Κλάδη

Μυροφόρα Μιχαήλ

 

Μάγδα Χριστοδούλου

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

10

Βιβλιοθήκης

Έλενα Κυριάκου

Ιωακείμ Κυριάκου

Στέλλα Στυλιανού

Χριστιάνα Πετράκη  

 

Μαρία Παύλου

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

11

 

Κοσμητείας πινακίδων και Καθηγητικού Συλλόγου

Ξένια Ξενοφώντος-Γιουκκά

Κωνσταντία Χατζησάββα

Ξένια Ιωάννου

 

Ελπίδα Κυριακού

 

Άγγελος Προδρόμου

12

Ασφάλειας και Υγείας

 

 

Νικόλαος Καραμπάς

Ξένια Ιωάννου

Πέτρος Γιάλλουρος

Μάριος Αγαθοκλέους

Δημήτρης Πιερή

Γιώργος Γεωργίου

Μάριος Χατζηχαραλάμπους

 

 

Γιώργος Γιαλλούρης

 

 

Ανδρέας Ταύρος

13

Αγωγής Υγείας και

Πρόληψης της

Παραβατικότητας

Νικόλαος Καραμπάς

Μυροφόρα Λοϊζίδου

Νίκoλα Δημητρίου

 

Λία Ηρακλέους

 

Άγγελος Προδρόμου

14

Επιτροπή θεάτρου

Πέτρος Γιάλλουρος

Σταύρος Χόπλαρος

Χρίστος Κυβερνήτης   

Χριστιάνα Πετράκη  

 

Μαρία Παύλου

 

Ανδρέας Ταύρος

15

Τριημέρου Εργασίας

Μαρία Χαραλάμπους Μ.

 

Λία Ηρακλέους

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

16

Σίτισης μαθητών

Ευτυχία Πενταρά-Κυριάκου

Νίκoλα Δημητρίου

Μαρίνα Κλάδη

 

Έλενα Κυριάκου

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

17

Σύνταξης και παρακολούθησης εσωτερικών κανονισμών

 

Δέσποινα Γεωργίου 

 

 

Μαρία Παύλου

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

18

 

Βίας στην

Οικογένεια

 

 

Χριστίνα Κωνσταντίνου

Θεολογία Κουντούδη

Ευτυχία Πενταρά-Κυριάκου

Νίκoλα Δημητρίου

 

Λία Ηρακλέους

 

Άγγελος Προδρόμου

19

Δημόσιων Σχέσεων και προβολής του έργου της σχολικής μονάδας

Μάριος Αγαθοκλέους

Δέσποινα Γεωργίου

 

Γιώργος Γιαλλούρης

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

20

Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ιωακείμ Κυριάκου

Μαρία Χαραλάμπους Δ.  

 

Ελπίδα Κυριακού

 

Ανδρέας Ταύρος

21

Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης

 

Μάριος Στατιώτης

Νίκoλα Δημητρίου

 

 

Λία Ηρακλέους

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

22

 

Μελέτης και προώθησης  Στόχων Σχολ. Χρονιάς

 

 

Στέλλα Στυλιανού

Ξένια Ξενοφώντος-Γιουκκά Μαρία Χαραλάμπους Μ. 

 

Λία Ηρακλέους

Μάγδα Χριστοδούλου

Μαρία Παύλου

Έλενα Κυριάκου

Γιώργος Γιαλλούρης Ελπίδα Κυριακού

 

Άγγελος Προδρόμου

Ανδρέας Ταύρος

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

23

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων 

Πέτρος Γεωργιάδης  

Έλενα Λαμπριανού

Μαρίνα Σιαμπουλλή   Μαρία Χαραλάμπους Μ.

Χρυστάλλα Παπανδρέου

Τζούλια Κωνσταντίνου

 

 

Έλενα Κυριάκου

 

 

 

Δρ. Ανδρέας Φούλιας

24

Εξετάσεων

Πέτρος Γεωργιάδης

Μάριος Αγαθοκλέους  

Δέσποινα Γεωργίου

Πέτρος Γιάλλουρος

Ξένια Ιωάννου

Λία Ηρακλέους Έλενα Κυριάκου

Άγγελος Προδρόμου