Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2023-2024

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

1

Πρόεδρος

Καραπατάκης Σταύρος

Γ32

2

Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Χρίστος

Β52

3

Γραμματέας

Σαχπαζίδης Κωνσταντίνος

Β51

4

Ταμίας

Δημοσθένους Χάρια

Γ01

5

 

Σύμβουλοι

 

Καμπούρης Νικόλας

Γ31

6

Γεωργίου Θέμης

Α31

7

Μιχαήλ Λάκης

Α42

8

Επιλαχόντες

Βαλιαντή Όλιβερ

Γ51

9

Ροδοσθένους Στυλιανός

Γ31

10

Τεκίν Νικόλας

Γ52

11

Ζαχαρίου Νικόλας

Β41

12

Αρκαδίου Έλλη

Β01

13

Μιχαήλ Έκτορας

Α42

14

Μιχαήλ Γιώργος

Α22

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΕ.Σ.Ε.Μ .

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

1

Δημοσθένους Χάρια

Γ01

2

Μιχαήλ Λάκης

Α42

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κ.Μ.Σ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ

Καμπούρης Νικόλας

Γ31

Δημοσθένους Χάρια

Γ01

Μιχαήλ Λάκης

Α42

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΜΗΜΑ

Καραπατάκης Σταύρος

 

Γ32

     

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΤΜΗΜΑ

Καραπατάκης Σταύρος

Γ32

   

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Καραπατάκης Σταύρος

Γ32

Παπαδόπουλος Χρίστος

Β52

Σαχπαζίδης Κωνσταντίνος

Β51

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Καμπούρης Νικόλας

Γ31

Γεωργίου Θέμης

Α31

Μιχαήλ Λάκης

Α42

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Παπαδόπουλος Χρίστος

Β52

Γεωργίου Θέμης

Α31

Μιχαήλ Λάκης

Α42

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καραπατάκης Σταύρος

Γ32

Δημοσθένους Χάρια

Γ01

Γεωργίου Θέμης

Α31

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Καμπούρης Νικόλας

Γ31

Δημοσθένους Χάρια

Γ01

Γεωργίου Θέμης

Α31

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Καραπατάκης Σταύρος

Γ32

Καμπούρης Νικόλας

Γ31

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σαχπαζίδης Κωνσταντίνος

Β51

Μιχαήλ Λάκης

Α42